Genbank - fakta


Vad är en genbank?

I den mån man sprider eller medvetet förändrar en lantras måste alltid en så långt som möjligt oförändrad baspopulation behållas. Ofta benämns en sådan baspopulation som rasens genbank.

Genbanksägget
Rasen kan symboliseras med ett ägg, där gulan är genbanken. I vitan kan andra delar av rasen utvecklas åt olika håll, och utanför skalet fritt korsas med andra raser, utan att detta äventyrar bevarandet, eftersom gulan finns kvar.

Genetiskt material kan gå från gulan och ut, men inte åt andra hållet. Tillät man inkorsning och radikalt förändrade avelsmål inom genbanken skulle det snart bli pannkaka av alltihop.


Varför finns det genbanker?

För att i möjligaste mån kunna garantera en rasrenhet. Eftersom en lantras måste bevaras med variation i färg och utseende går det inte att enbart titta på ett djurs utseende och därmed avgöra rastillhörighet. Härstamningen måste också vara dokumenterad vilket den är inom genbanken. Skulle rasen standardiseras till utseendet bevarades den inte eftersom den alltid har varierat.
Den levande genbanken
Alla de hönsflockar som finns hos folk, där hönsen lever och fungerar, är den levande genbanken. Det är bra för variationen inom rasen - den blir större när det är många små flockar spridda på olika håll.

Höns med genbanksintyg går att följa hela vägen tillbaka till ursprungsbesättningen, ända tillbaks till de djur som först tillvaratogs. Tack vare dessa intyg vet man idag vad de har för härstamning och vilka andra höns i genbanken hon är släkt med.

I genbanken har man koll på vad som händer med rasen. Genom att fylla i en enkel årsrapport görs det möjligt att se så det inte går snett på vägen, utan att djuren håller sig friska och oförändrade.

Genbanksdjuren måste få lov att leva och sprätta på folks gödselhögar och det är inte så märkvärdigt, det här med genbank. Det går faktiskt att vara med och bevara en unik liten rest av vårt kulturarv genom att ha något så okomplicerat som en liten hönsflock som i princip sköter sig själv. När är man med i genbanken?
En vanlig missuppfattning är att man är med i genbanken om man köpt några djur med genbanksintyg. Men, det räcker inte. Ett sådant intyg kan däremot sägas vara nyckeln till att komma med i genbanken.

Vill du vara med och bevara, måste du först skriva på ett mycket enkelt genbankskontrakt, där du går med på att inte korsa dina genbanksdjur med andra raser och följa några enkla regler.

Först då, har man rätt att själv skriva ut genbanksintyg för de djur som kläckts i den egna flocken och först då är man med i genbanken. Begär därför alltid genbanksintyg vid inköp. Är säljaren med i genbanken, kan han skriva ut ett sådant. Är han inte med, kan han inte skriva ut något. Sen spelar det ingen roll hur mycket han än pratar om "renrasiga djur" eller att "ett papper inte avgör om djuren är renrasiga eller inte". Jo, det just vad det gör i det här fallet!
 

 1. Köp djur med genbanksintyg.
  Kontakta gärna genbanksansvarig innan köpet, de hjälper dig hitta passande djur.
   
 2. Skriv ett genbankskontrakt.
  Detta hjälper också genbanksansvarig till med.
   
 3. Nu är du med i genbanken!
information hämtad från svenska lanthönsklubbens hemsida www.kackel.se där det finns ytterligare information samt kontaktuppgifter till genbanksansvariga